image01

ТОВ «Укрфінстандарт» учасник ВПС FLASHPAY та ВПС CIty24

Платіжна система "FLASHPAY"

Платіжна організація - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»,
Адреса місцезнаходження: 03039, місто Київ, проспект Голосіївський, буд. 26а

Платіжна система "City24"

Платіжна організація – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС",
Адреса місцезнаходження: 01042, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5

Фінансова компанія надає наступні види послуг з переказу грошових коштів:

Вартість послуг користувачами платіжної системи Середня вартість послуг складає 3%.

Додатково до зазначеної вище інформації, компанія ТОВ «Укрфінстандарт» зазначає, що:

Порядок прийому грошових коштів для здійснення переказів за допомогою web-сайту здійснюється наступним чином:

 1. Після введення необхідної інформації (вибір Послуги для оплати, щоб ввести код платника в обліковій системі отримувача) за допомогою web сторiнки платнику пропонується здійснити введення даних платiжноi картки.
 2. Після введення даних платiжноi картки Платнику пропонується натиснути кнопку «Оплатити». Після натискання програмно-технічний комплекс системи в автоматичному режимі вносить сформований з ініціативи платника документ на переказ коштів в систему обліку і здійснюється переклад.

Порядок прийому грошових коштів для здійснення переказів від юридичних осіб згідно з реєстрами:

 1. після підписання відповідного договору, юридична особа перераховує кошти на р / с Фінансової Компанії.
 2. За захищеному протоколу взаємодії, який є невід'ємною частиною договору, юридична особа передає реєстр, згідно якого потрібно здійснити перекази. Реєстр повинен містити наступні дані:
  Дата здійснення переказу
  • Ідентифікатор в системі одержувача (номер ЛЗ, номер договору, номер карти, номер телефону)
  • Назва одержувача
  • Банк одержувача
  • МФО Банку одержувача
  • Р / с отримувача
  • ІПН (ОКПО) одержувача
  • Сума

Після отримання даного реєстру, програмно-технічний комплекс в автоматичному режимі формує документ на переказ коштів відповідно до зазначених даних в реєстрі

Строки зарахування коштiв складають вiд 1 хвилини до 3-х банкiвських днiв в залежностi вiд типу переказу та отримувача

Фінансова установа має змогу переказувати кошти на користь отримувачів, що мають укладені договори з іншими учасниками внутрішньоукраїнських платіжних системах: "FlashPay", "City24".

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами ВПС:

 1. Для з’ясування спорів між учасниками та користувачами ВПС унаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до умов укладених договорів, сторони для отримання необхідної інформації мають право першочергово звертатися с запитом до таких учасників та користувачів ВПС, з яким виник спір та з якими вони мають договірні відносини, або до Платіжної організації у разі такої необхідності.
 2. Платіжна організація у разі потреби має право отримати будь-яку необхідну інформацію у учасників та/або користувачів ВПС.
 3. Платіжна організація, учасники та користувачі ВПС, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов’язані розглянути цей запит протягом 10 днів та надати відповідну інформацію (за наявності).
 4. Платіжна організація для розгляду та вирішення спорів, що виникають між учасниками та/або користувачами ВПС, створює комісію за участю учасників ВПС.
 5. Комісія з вирішення спорів зобов’язана оперативно розглянути звернення заявника. З цією метою комісія має право проводити відповідні перевірки із залученням представників від учасників та/або користувачів ВПС та отримувати необхідну для прийняття обґрунтованого рішення інформацію від учасників та/або користувачів ВПС. Якщо з рішенням, прийнятим комісією з вирішення спорів, сторони не згодні вони можуть звернутися для вирішення спору до суду відповідної юрисдикції, до компетенції якого входить розгляд спорів, що можуть виникнути між учасниками та користувачами ВПС, згідно вимог чинного законодавства України
 6. Виникнення спорів між учасниками та/або користувачами ВПС не повинно впливати на виконання належним чином ініційованих операцій переказу коштів. У разі виникнення ризику невиконання фінансової операції внаслідок виникнення спору, Платіжна організація має право прийняти рішення про виконання фінансової операції за рахунок власних коштів.

Адреса офісу ТОВ «Укрфінстандарт»: 49000, м. Днiпро, вул.Володимира Вернандського, буд.35/5 кв.2